تاريخ: 1397/03/05

 نمایشگاه دائمی بازاریابی و بازار سازی کالای برتر ایرانی درکشور قزاقستان

نمایشگاه دائمی بازاریابی و بازار سازی کالای برتر ایرانی درکشور قزاقستان

زمان برگزاری : 20 تیرماه 97

تلفن : 88354661

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت