تاريخ: 1397/03/05

  تعویق زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی سلامت 2018 بغداد

 تعویق زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی سلامت 2018 بغداد

 

تلفن تماس : 85730000

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت