تاريخ: 1397/03/05

 نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی تامین آب نیجریه

نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی تامین آب نیجریه

محل برگزاری : ابوجا

زمان : 3 الی 6 تیرماه 97

 تلفن تماس : 85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت