تاريخ: 1397/02/26

  برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد در کشورهای مختلف

 برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد در کشورهای مختلف

با مجوز سازمان توسعه تجارت

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

http://www.tccim.ir/Images/Docs/mashad.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت