تاريخ: 1397/02/23

 اعزام هیات تجاری به سوئیس و اتریش

با توجه به سفر رئیس محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی به دو کشور سوئیس و اتریش هیات تجاری متشکل از بازرگانان برای اعزام به این دو کشور در تاریخ 10 الی 15 تیرماه 97 در دست برنامه ریزی است

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت