تاريخ: 1397/02/23

 لیست ممنوعیت ورود برخی اقلام کشاورزی به عراق

برای اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت