تاريخ: 1397/02/23

 همایش فصلی فدراسیون صادرات با عنوان"تقویت دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات غیر نفتی "

همایش فصلی فدراسیون صادرات با عنوان"تقویت دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات غیر نفتی "

زمان برگزاری : 26 اردیبهشت 97

ساعت برگزاری : 14 الی 17

مکان:  اتاق بازرگانی تهران - طبقه اول

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت