تاريخ: 1397/02/23

 نشست با وزیر اقتصاد بلغارستان در اتاق ایران

 

نشست با وزیر اقتصاد بلغارستان در اتاق ایران

 

زمان : 24 اردی بهشت 97 ساعت 30 : 10 صبح 

مکان : اتاق بازرگانی ایران طبقه هشتم

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت