تاريخ: 1397/02/17

 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ ،ماشین آلات و تجهیزات وابسته' شیامن چین'

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ ،ماشین آلات و تجهیزات وابسته" شیامن چین "

زمان برگزاری : 15 الی 18 اسفند ماه 97

 شماره تماس :(031) - 32236382 - 09103464091 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت