تاريخ: 1397/02/17

 اعزام هیئت تجاری - اقتصادی در زمینه مواد غذایی ،فناوری و...به کشورهای ص‍ربستان - لهستان - آلمان

اعزام هیئت تجاری - اقتصادی در زمینه مواد غذایی ،فناوری ، دارویی ، ساختمانی و با هدف توسعه روابط اقتصادی به کشورهای ص‍ربستان - لهستان - آلمان

زمان برگزاری : 26 خرداد ماه الی 2 تیرماه 97

تلفن تماس :   33420186 -  (026) داخلی 205

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت