تاريخ: 1397/02/05

 برگزاری نمایشگاه درشهر شانگهای چین

برگزاری نمایشگاه درشهر شانگهای چین

زمان برگزاری : 14 الی 19 آبان ماه 97

 

ت

تلفن تماس : 88346700 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت