تاريخ: 1397/02/05

  مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران - تاجیکستان

 مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران - تاجیکستان

زمان برگزاری : 16 اردیبهشت 97

ساعت برگزاری : 15 

مکان : سالن اجتماعات طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران

برای ثبت نام با شماره تلفن 88732388 تماس حاصل فرمایید

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت