تاريخ: 1397/02/04

 برگزاری نمایشگاه توسعه صادرات غیرنفتی

برگزاری نمایشگاه توسعه صادرات غیرنفتی

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت