تاريخ: 1397/02/02

 اولین نمایشگاه کار ایران جابکس

این نمایشگاه از تاریخ پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران و با حمایت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر از این نمایشگاه و برخورداری از مزایای آن به اینجا مراجعه کنید

www.iranjobex.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت