تاريخ: 1397/02/01

 مناقصه پالایشگاه حیان سوریه

مناقصه پالایشگاه حیان سوریه

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/serya-2.zip

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت