تاريخ: 1397/02/01

 چهارمین نمایشگاه بین المللی غذایی اردن - امان

چهارمین نمایشگاه بین المللی غذایی اردن - امان

برای اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت