تاريخ: 1397/01/26

  مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران - تاجیکستان

 مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران - تاجیکستان

زمان برگزاری : 16 اردی بهشت ماه 97

ساعت : 15 بعد از ظهر

مهلت ثبت نام : 11 اردی بهشت ماه 97

مکان : سالن اجتماعات طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت