تاريخ: 1397/01/26

 درخواست موسسه سوری درخصوص مناقصه پمپ های پالایشگاهی

درخواست موسسه سوری درخصوص مناقصه پمپ های پالایشگاهی

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت