تاريخ: 1397/01/26

 همایش تجاری ایران و چک

همایش تجاری ایران و چک

زمان برگزاری : سه شنبه 4 اردیبهشت

ساعت برگزاری : 9 : 45 صبح

مکان : طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت