تاريخ: 1397/01/20

 نمایشگاه و همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات GTX-I در بغداد

نمایشگاه و همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات GTX-I در بغداد

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت