تاريخ: 1397/01/20

  برگزاری نمایشگاه بین المللی غذایی امان - اردن

 برگزاری نمایشگاه بین المللی غذایی امان - اردن

زمان برگزاری : 12 الی 16 اردی بهشت 97

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت