تاريخ: 1397/01/20

 اعزام هیات تجاری به کشور ساحل عاج

اعزام هیات تجاری به کشور ساحل عاج

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت