تاريخ: 1397/01/18

  اعزام هیئت تجاری به سه کشور سنگال، برزیل، اروگوئه

 اعزام هیئت تجاریبه سه کشور سنگال، برزیل، اروگوئه

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت