تاريخ: 1397/01/18

 همایش با محوریت 'نقش مدیریت نوین در توسعه پایدار'و بررسی محور های کنفرانس

همایش با محوریت "نقش مدیریت نوین در توسعه پایدار"و بررسی محور های کنفرانس

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت