تاريخ: 1397/01/18

  'عرضه بنگاه های قابل واگذاری'

 "عرضه بنگاه های قابل واگذاری"

برای اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت