تاريخ: 1397/01/18

  نمایشگاه زیر ساخت های ابیجان موسوم به 2018 SIA

 نمایشگاه زیر ساخت های ابیجان موسوم به 2018 SIA

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت