تاريخ: 1396/12/13

 همایش تجاری و نشست های دو جانبه در پاکستان

همایش تجاری و نشست های دو جانبه در پاکستان

زمان : 20 الی 23 اسفند ماه

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت