تاريخ: 1396/12/13

  همایش انجمن مشاوران مدیریت ایران

 همایش انجمن مشاوران مدیریت ایران

زمان برگزاری : 3 الی 4 اردی بهشت 97

محل برگزاری : مرکز همایش های صدا و سیما

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت