تاريخ: 1396/12/13

 هیات تجاری به سرپرستی ریاست اتاق ایران کشورهای آلبانی و مقدونیه

هیات تجاری به سرپرستی ریاست اتاق ایران کشورهای آلبانی و مقدونیه

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت