تاريخ: 1396/12/07

 عرضه بنگاه های قابل واگذاری

عرضه بنگاه های قابل واگذاری

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت