تاريخ: 1396/12/07

 نشست سالانه شورای بین المللی مشاوره مدیریت آسیا

نشست سالانه شورای بین المللی مشاوره مدیریت آسیا

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت