تاريخ: 1396/12/07

 تقویم نمایشگاهی خارج از کشور با همکاری شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان

اعزام هیات های تجاری و علاقمندان به حضور در نمایشگاه های بین المللی

برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت