تاريخ: 1396/12/07

 چهاردهمین اجلاس کمسیون مشترک همکاریهای اقتصادی فی مابین ج.ا.ایران فدراسیون روسیه

چهاردهمین اجلاس کمسیون مشترک همکاریهای اقتصادی فی مابین ج.ا.ایران و فدراسیون روسیه

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت