تاريخ: 1396/12/07

 اعزام هیات تجاری به کنیا

اعزام هیات تجاری به کنیا

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت