تاريخ: 1396/12/02

  اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی و طب جایگزین و داروهای گیاهی

 اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی و طب جایگزین و داروهای گیاهی

زمان : 2 الی 4 اسفند ماه 96

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت