تاريخ: 1396/12/02

 برگزاری ایونت خلاقیت در کسب و کار روانشناسی

برگزاری ایونت خلاقیت در کسب و کار روانشناسی

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت