تاريخ: 1396/12/02

 کالاهایی که توسط دولت عراق مشمول حمایت از تولید داخلی قرار گرفته

کالاهایی که توسط دولت عراق مشمول حمایت از تولید داخلی قرار گرفته و درآینده احتمالا مشمول افزایش تعرفه واردات از کشور فوق قرار خواهد گرفت

برای اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت