تاريخ: 1396/12/02

 نحوه حضور در مجامع عمومی موسس، عادی و فوق العاده اتاقهای مشترک

برای اطلاع از نحوه حضور در مجامع عمومی موسس، عادی و فوق العاده اتاقهای مشترک

به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت