تاريخ: 1396/11/25

 چشم انداز سرمایه گذاری در بخش معادن گینه

چشم انداز سرمایه گذاری در بخش معادن گینه

 

برای اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت