تاريخ: 1396/11/25

 تغییر زمان برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری مشترک ایران و ‍...

تغییر زمان برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری مشترک ایران و ‍روسیه

زمان برگزاری : 10 اسفند ماه الی 12 اسفند ماه 96

مکان : شهرستان ساری

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت