تاريخ: 1396/11/25

 نمایشگاه، همکاری های تجاری و فرهنگی لهستان

28 تا 30 بهمن ماه 1396

از ساعت 9:30 تا 16

هتل لاله -سالن گلزار

کسب اطلاعات تکمیلی: http://alborzccim.ir

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت