تاريخ: 1396/11/25

 تشکیل کمیته مشترک ایران و ژاپن

تشکیل کمیته مشترک ایران و ژاپن

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت