تاريخ: 1396/11/21

 رویداد دورخیز

رویداد دورخیز با هدف ترویج و تسهیل پژوهش و نوآوری

لینک ثبت نام www.dorkhiz.com/submit-problem

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت