تاريخ: 1396/11/21

  اعمال محدودیت برای بارنامه های فاقد شناسه انبار

 اعمال محدودیت برای بارنامه های فاقد شناسه انبار در سامانه جامع انبارها استان فارس

برای اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت