تاريخ: 1396/11/21

 نمایشگاه تولیدات و صنایع جمهوری اسلامی ایران در امان - اردن

نمایشگاه تولیدات و صنایع جمهوری اسلامی ایران در امان پایتخت اردن

زمان برگزاری : 25 بهمن لغایت 4 اسفند 96

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت