تاريخ: 1396/11/21

 عدم انجام تعهدات شرکت کنیایی

عدم انجام تعهدات شرکت کنیایی Cup of goe و Amazon hoding mombasa

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت