تاريخ: 1396/11/21

 بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی it تلکام و تکنولوژی عمان

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی it تلکام و تکنولوژی عمان - همایش سازان پیشگام

زمان برگزاری : 3 الی 5اردی بهشت 97

مکان : مسقط عمان

تلفن تماس : 77426062

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت