تاريخ: 1396/11/21

 دومین نمایشگاه و کنگره بهداشت بغداد

دومین نمایشگاه و کنگره بهداشت بغداد

تاریخ برگزاری : 14 الی 16 مارچ 2018

اطلاعات بیشتر در فایل پیوست

 

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت