تاريخ: 1396/11/04

 دومین جشنواره برندهای برتر ملی

دومین جشنواره برندهای برتر ملی

زمان برگزاری : 5 اسفند ماه 96

برای ثبت نام وتکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی در این جشواره به سایت brand.tpo.ir مراجعه شود

تلفن تماس : 22662561

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت