تاريخ: 1396/11/04

 سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در زمینه قیر و آسفالت در یک شرکت الجزایری

درخواست یک شرکت الجزایری برای سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در زمینه قیر و آسفالت در آن کشور

شماره های تماس : 

0021321480106

0021321480107

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت